Esasy önümler

XIKOO3

Biz hakda

XIKOO Industrial Co., Ltd. Hytaýyň iň uly howa sowadyjy öndürijisidir we az sarp ediş we daşky gurşawa bugarýan howa sowadyjy R&D we 2007-nji ýyldan başlap dizaýn, önümçilik, marketing, satuw we hyzmat bilen meşgullanýar. şäher.amatly Ulag elýeterliligi bilen.

13 ýyldan gowrak täze önüm öndürýän we köne modelleri döwrebaplaşdyrmak arkaly dürli programma üçin 20-den gowrak model bar.XIKOO esasy önümlerine göçme howa sowadyjy, senagat howa sowadyjy, penjire howa sowadyjy, merkezden gaçyryş howa sowadyjy, gün DC howa sowadyjy we howa sowadyjy bölekler girýär. Öý, ofis, dükanlar, hassahanalar, stansiýalar, çadyr, teplisa, restoran, ussahana, ammar we beýleki ýerler.

IOT GOWY ÖNÜMLER

Taslamalar

  • Egin-eşik ussahanasy senagat howa sowadyjy sowadyş ulgamy

    XIKOO 3500m2 egin-eşik ussahanasy üçin howany sowatmak taslamasy barada gözleg aldy, beýikligi 4m töweregi we ýylylyk öndürýän maşynlar bar.Jogapkär jenap Wang bilen habarlaşyp, müşderiniň talaplaryny öwrenenden soň, XIKOO 27units senagat howa sowadyjy X ...

  • Himiki boýag ammaryny nädip sowatmaly?

    Senagat suw bugarýan howa sowadyjy + işleýji fanaty sowatmak shemasy Ilki bilen, taýýar himiki boýag ýangyjy we partlaýjy howply önümlerdir.Şeýle zatlar bilen ammar izolýasiýa edilmeli, ýagtylykdan goralmaly we şemalladylmaly.Şonuň üçin boýag önümlerini ammarda saklamak ýerlikli däl ...

Habaryňyzy bize iberiň: