Esasy önümler

XIKOO3

Biz hakda

“XIKOO Industrial Co., Ltd.” Hytaýyň iň uly howa sowadyjy öndürijisidir we az sarp ediş we daşky gurşawa bugarýan howa sowadyjy R&D we 2007-nji ýyldan başlap dizaýn, önümçilik, marketing, satuw we hyzmatlara bagyşlanýar. şäher.amatly ulag elýeterliligi bilen.

13 ýyldan gowrak täze önüm öndürmek we köne modelleri döwrebaplaşdyrmak arkaly dürli programma üçin 20-den gowrak model bar.XIKOO esasy önümlerine göçme howa sowadyjy, senagat howa sowadyjy, penjire howa sowadyjy, merkezden gaçyryş howa sowadyjy, gün DC sowadyjy we howa sowadyjy bölekler girýär. Öý, ofis, dükanlar, hassahanalar, stansiýalar, çadyrlar, teplisa, restoran, ussahanalar, ammar we beýleki ýerler.

IOT GOWY ÖNÜMLER

Taslamalar

  • Himiki boýag ammaryny nädip sowatmaly?

    Senagat suw bugarýan howa sowadyjy + egzoz fanaty sowatmak shemasy Ilki bilen taýýar himiki boýag ýangyjy we partlaýjy howply önümlerdir.Şeýle zatlar bilen ammar izolýasiýa edilmeli, yşykdan goralmaly we şemalladylmaly.Şonuň üçin boýag önümlerini ammarda saklamak ýerlikli däl ...

  • XIKOO senagat howa sowadyjy taslamasy üçin müşderi bahasy.

    Hemmelere salam!Men önümçilik müdiri jenap Jiang.Kompaniýamyz howa sowadyjy sowadyş ulgamynyň dizaýnyny we XIKOO tarapyndan gurnalan 4 aýdan gowrak wagt geçdi.XIKOO senagat howa sowadyjysynyň käbir duýgulary we tejribesi siziň bilen paýlaşylar 1. Sanjym galyplary ...

Habaryňyzy bize iberiň: