Önümler

 • SYW-SL-16 täze energiýa netijeliligi senagat kondisioneri

  Täze energiýa netijeliligi senagat howasy ...

  Gorizontal reaktiw kondisioner temperatureokary temperaturaly we ýokary basyşly sowadyjyny sowadýan aýlanýan suw, suw nasosy bilen açyk bölüme äkidilýär.Şol bir wagtyň özünde bugarýan sowadyjy enjamdan akyp, ýokary temperaturaly suwy adaty temperatura öwürýär ...
 • Gyzgyn satuw penjire diwary XK-60C suw howa sowadyjy

  Gyzgyn satuw penjire diwary oturdylan suw ai ...

  XK-60C Penjire diwaryna oturdylan suw howa sowadyjy, iň meşhur suw bugarýan sowadyjy, suw bugarmagy arkaly temperaturany peseldýär. Howa turbasy we howa diffuzeri bar, içerde arassa we salkyn howany getirmek üçin daşarky diwara oturdylyp bilner.Gowy görnüş Täze PP material plastmassa göwre, garynja ...
 • Penjiräniň çöl bugarýan howa sowadyjy fanaty XK-75C

  Penjire çöl bugarýan howa sowadyjy ...

  Aýratynlyk XK-75C Penjire çöl bugarýan howa sowadyjy fanaty, iň meşhur suw bugarýan sowadyjy fanat, suw bugarmagy arkaly temperaturany peseldýär. Howa turbasy we howa diffuzeri bar, içerde arassa we salkyn howany getirmek üçin daşarky diwara oturdylyp bilner.Gowy görnüş Täze PP material plastmassa ...
 • Poslamaýan polatdan merkezden gaçyryş senagat howa sowadyjysy XK-30/35/45 / 50S

  Poslamaýan polatdan merkezden gaçyryş industriýasy ...

  Aýratynlyk XK-30/35/45 / poslamaýan polatdan uly merkezden gaçyryş senagat howa sowadyjysy.Uly howa akymy we howa basyşy bilen howany eltmegiň aralygy 100-200 metrden uzakdyr.Poslamaýan gaty we çydamly polat gabykly guşakly merkezden gaçyryş fanaty hökmünde döredildi.Highokary netijelilik ...
 • 12 sm galyňlykdaky sowadyjy pad senagat howa sowadyjy XK-18/23 / ST

  12 sm galyňlykdaky sowadyjy pad ...

  12 sm sowadyjy enjamlary bolan senagat howa sowadyjysy, XIKOO tarapyndan 2020-nji ýylda garaşsyz gözleg we işläp düzmekdir.Dökülmegi, aşak akdyrmagy we gapdal akymlary öz içine alýar, gurmak ýeriniň dürli islegini kanagatlandyryp biler....
 • Täze güýçlendirilen kanal sowadyş ulgamy senagat howa sowadyjy XK-25H

  Täze beýik kanallary sowatmak ulgamy ...

  XK-25H täze beýik kanal sowadyş ulgamy senagat howa sowadyjysy, XIKOO tarapyndan işlenip düzülen täze senagat howa sowadyjysy.diwara, üçege we beýleki ýerlere amatly guruljak ýokary, aşak, gapdal howa akymlary bar. Bu täze sowadyjy pad, has gowy bugarmak we sowatmak täsiri bolan bu täze model.A ...
 • Merkezden gaçyryş senagat kondisioneri SYL-GD-21

  Merkezden gaçyryş önümçilik senagaty howa ...

  Gatda durýan merkezden gaçyryş kondisioneri, temperatureokary temperaturaly we ýokary basyşly sowadyjyny sowadýan aýlanýan suw, suw nasosy bilen açyk bölüme äkidilýär.Şol bir wagtyň özünde bugarýan sowadyjy enjamdan geçýär we şeýlelik bilen ýokary temperaturaly suwy ...
 • SYW-GD-21 energiýa tygşytlaýan industiral kondisioner

  Energiýany tygşytlaýan industiral howany çekmek ...

  Gorizontal kanal geçiriji kondisioner, temperatureokary temperaturaly we ýokary basyşly sowadyjyny sowadýan aýlanýan suw, suw nasosy bilen açyk bölüme äkidilýär.Şol bir wagtyň özünde bugarýan sowadyjy enjamdan geçýär we şeýlelik bilen ýokary temperaturaly suwy adaty temperatura öwürýär ...
 • Kompressorly XIKOO bugarýan senagat kondisioneri

  XIKOO bugarýan senagat howa geçirijisi ...

  suw bugarýan kondisioner, az sarp edilýän kondisioner we bugarýan kondisioner diýilýär.Suw sowatmagyň, howany sowatmagyň we kompressoryň iş usulyny birleşdirdi.Ilki bilen, daşarky maşyn aýlanýan suwy sowadyjy pad suwunyň bugarmagy arkaly sowadýar.Af ...
 • Senagat merkezden gaçyryş suw bugarýan howa sowadyjy XK-20S

  Senagat merkezden gaçyryş suwy sessiz ...

  XK-20S sessiz senagat merkezden gaçyryş suw bugarýan howa sowadyjy, iň meşhur senagat merkezden gaçyryş howa sowadyjysydyr.Diwara, üçege we beýleki ýerlere amatly guruljak ýokary, aşak, gapdal howa akymlary bar. Çygly ýerlerde 60-80m2 zawod we 150-200m2 zawodda sowatmak üçin ulanylýar ...
 • Uly howa akymy senagat howa sowadyjy sowadyjy fanat XK-30S

  Uly howa akymy senagat howa sowadyjy coo ...

  XK-30S uly howa akymy senagat howa sowadyjy sowadyjy, meşhur senagat howa sowadyjysydyr.Uly 30000m3 / sag howa akymy bilen pes 3kw güýji, turba liniýasynda howa 40-50m.Bir bölek bilen 200-250m2 meýdany sowatmak üçin ulanylýar.Indust bilen enjamlaşdyrylan XK-30S uly howa akymy senagat howa sowadyjy sowadyjy ...
 • Senagat howa sowadyjy önümçiligi XK-18/23 / 25S

  Senagat howa sowadyjy manufa ...

  XK-18/23 / 25S ussahanasy senagat bugarýan howa sowadyjy, iň meşhur senagat howa sowadyjysydyr.Dürli islegi kanagatlandyrmak üçin ony 1.1kw, 1.3kw, 1.5kw dürli güýçler bilen taýýarladyk.Diwara, üçege we beýleki ýerlere amatly guruljak ýokary, aşak, gapdal howa akymlary bar. Ulanylýan t ...
12Indiki>>> Sahypa 1/2