ussahana bugarýan howa sowadyjy Hytaý XK-18/23 / 25S öndürýär

Gysga düşündiriş:


 • Marka ady:XIKOO
 • Gelip çykan ýeri:Hytaý
 • Şahadatnama:CE, EMC, LVD, ROHS, SASO
 • OEM / ODM elýeterliligi:Hawa
 • Eltip bermegiň wagty:Tölegden soň 15 günüň içinde iberiň
 • Başlangyç porty:Guanç Guangzhouou, Şençzhenen
 • Tölegiň şerti:L / C, T / T, WesternUnion, Nagt
 • MOQ:5 birlik
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  XK-18/23 / 25S ussahanasy senagat bugarýan howa sowadyjy, iň meşhur senagat howa sowadyjysydyr.Dürli islegi kanagatlandyrmak üçin ony 1.1kw, 1.3kw, 1.5kw dürli güýçler bilen taýýarladyk.Diwara, üçege we beýleki ýerlere amatly guruljak ýokary, aşak, gapdal howa akymlary bar. Çygly ýerlerde 60-80m2 ösümligi we gury ýerde 100-150m2 zawody sowatmak üçin ulanylýar.

  XK-18/23 / 25S model täze howa materiallary, UV garşy, garrylyga garşy, 15 ýyl ömri ýaly önümçilik hil bölekleri bilen enjamlaşdyrylan senagat howa sowadyjysy.100% mis simli hereketlendiriji, suw geçirmeýän derejesi Ip54.Neýlon we aýna süýüm we metal fanaty, ulanmazdan ozal dinamiki deňagramlylyk synagyndan geçdi.Poslama garşylyk we ýokary netijelilik suw nasosy, 13000 sagat üznüksiz iş wagty.10 sm galyňlykdaky sowadyjy pad, 80% -den gowrak bugarmak derejesi. Ueelim bilen möhürlenen suw geçirmeýän tagtada ýüküň goragy, walýutany goramak, suw ýetmezçiligini goramak we doly awtomatiki drena function funksiýasy bar.12 dürli tizlikli LCD dolandyryş paneli. Suw çüýşesiniň suwy UV lampa enjamy bilen sterilizasiýa edilip bilner (islege görä)

  ÖNÜMLER PARAMETERLERI

  Model

  Howa akymy

  Naprýa .eniýe

  Kuwwat

  Windel    Basyş

  NW

  Ulanylýan meýdan

  Howa üpjünçiligi     (turba geçiriji)

  Howa rozetkasy

  XK-18S / aşak

  18000m3 / sag

  380V / 220V

  1.1 KW

  180Pa

  68Kg

  100-150m2

  20-25 metr

  670 * 670mm

  XK-18S / tarap

  18000m3 / sag

  380V / 220V

  1.1 KW

  180Pa

  70Kg

  100-150m2

  20-25 metr

  690 * 690mm

  XK-18S / ýokary

  18000m3 / sag

  380V / 220V

  1.1 KW

  180Pa

  70Kg

  100-150m2

  20-25 metr

  670 * 670mm

  XK-23S / aşak

  23000m3 / sag

  380V / 220V

  1.3 KW

  200Pa

  68Kg

  100-150m2

  20-25 metr

  670 * 670mm

  XK-23S / tarap

  23000m3 / sag

  380V / 220V

  1.3 KW

  200Pa

  70Kg

  100-150m2

  20-25 metr

  690 * 690mm

  XK-23S / ýokary

  23000m3 / sag

  380V / 220V

  1.3 KW

  200Pa

  70Kg

  100-150m2

  20-25 metr

  670 * 670mm

  XK-25S / aşak

  25000m3 / sag

  380V / 220V

  1.5Kw

  250Pa

  68Kg

  100-150m2

  25-30 metr

  670 * 670mm

  XK-25S / tarap

  25000m3 / sag

  380V / 220V

  1.5Kw

  250Pa

  70Kg

  100-150m2

  25-30 metr

  690 * 690mm

  XK-25S / ýokary

  25000m3 / sag

  380V / 220V

  1.5Kw

  250Pa

  70Kg

  100-150m2

  25-30 metr

  670 * 670mm

  Bukja:plastmassa film + palet + karton

  Arza:

  XK-18/23 / 25S ussahanasy senagat bugarýan howa sowadyjy, sowatmak, nemlendirmek, arassalamak, energiýany tygşytlamak ýaly beýleki funksiýalara eýedir, ussahana, ferma, ammar, teplisa, stansiýa, bazar we beýleki ýerlerde giňden ulanylýar.

  XIKOO howa sowadyjysyny ösdürmäge we 13 ýyldan gowrak önüm öndürmäge ünsi jemleýär, önümleriň hilini we müşderi hyzmatyny hemişe birinji ýerde goýýarys, material saýlamakdan, bölek synagyndan, önümçilik tehnologiýasyndan, paketden we beýleki ähli amallardan berk standartymyz bar.Her bir müşderi kanagatlanarly XIKOO howa sowadyjysyny alar diýip umyt edýärin.Müşderileriň haryt almagyny üpjün etmek üçin ähli iberişleri ýerine ýetireris we satuwdan soň müşderilerimize gaýdyp geleris, satuwdan soň soraglaryňyzy çözmäge synanyşarys, önümlerimiz gowy ulanyjy tejribesini getirer diýip umyt edýäris.

  Biziň bilen habarlaşmak, XIKOO bilen baryp görmek we hyzmatdaşlyk etmek üçin hoş geldiňiz!

  d1
  d2

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň: