XIKOO profil

XIKOO profil

XIKOO Industrial Co., Ltd. Hytaýyň iň uly howa sowadyjy öndürijisidir we az sarp ediş we daşky gurşawa bugarýan howa sowadyjy R&D we 2007-nji ýyldan başlap dizaýn, önümçilik, marketing, satuw we hyzmat bilen meşgullanýar. şäher.amatly Ulag elýeterliligi bilen.

13 ýyldan gowrak täze önüm öndürýän we köne modelleri döwrebaplaşdyrmak arkaly dürli programma üçin 20-den gowrak model bar.XIKOO esasy önümlerine göçme howa sowadyjy, senagat howa sowadyjy, penjire howa sowadyjy, merkezden gaçyryş howa sowadyjy, gün DC howa sowadyjy we howa sowadyjy bölekleri girýär.öý, ofis, dükanlar, hassahanalar, stansiýalar, çadyr, teplisa, restoran, ussahana, ammar we beýleki ýerlerde giňden ulanylýar.

kompaniýa img1

XIKOO, her önümçilik prosesinde önümiň hiline berk gözegçilik we gözegçilik bar. Material saýlamakdan, önümçilik tehnologiýasyndan, önümçilikden, bukjadan we synagdan.Howa sowadyjy CE, SASO, ROHS, IEC we ş.m. tarapyndan tassyklandy we önümimiz müşderilerimiz tarapyndan hem tanalýar, yzygiderli müşderilerimiz biziň bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy dowam etdirýärler.

XIKOO içerki satuw ulgamy 21 welaýaty we 86 ösen sebiti öz içine alýar, tutuş ýurt boýunça 112-den gowrak distribýutor.Önümler daşary ýurtlaryň 35-sine we sebitlerine satylýar.Esasanam Saud Arabystany, Kuweýt, Mali, Marokko, Sudan, Wýetnam, Malaýziýa, Taýland, ABŞ, Braziliýa, Germaniýa, Awstraliýa we beýleki ýurtlarda uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ösdüriň.

kompaniýa img2
kompaniýa img4
kompaniýa img3

XIKOO Gözleg we täzelikleri dowam etdiriň, ýokary tehnologiýaly kärhana, ýokary tehnologiýaly önüm we beýleki hormatlara eýe boluň.Köp dizaýn patenti, oýlap tapyş patenti we amaly patent gazandy.Howa sowadyjy fanaty az sarp ediş we daşky gurşawa zyýanly önüm, XIKOO täze energiýa çeşmesi Gün DC bugarýan howa sowadyjysyny hem döretdi.XIKOO howa sowadyjysyny mahabatlandyrmak we ulanmak arkaly dünýädäki energiýa tygşytlaýyş we dostlukly daşky gurşaw gurluşygyna goşant goşarys diýip umyt edýäris.

XKIOO soňky ýyllarda täze önüm öndürmekde köp fond goýdy we işledi.Geljekde müşderilerimiz üçin has täze önümler getireris, XIKOO bilen hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz, gowy pikiriňize hoş geldiňiz we XIKOO bilen täze önümleri ösdüreris.

1


Habaryňyzy bize iberiň: