Муздатуу схемасын иштеп чыгуу

design drawing
Cooling scheme design
Cooling scheme design1