વિંડો એર કૂલર

  • Window wall mounted water air cooler XK-60C

    વિંડોની દિવાલ માઉન્ટ થયેલ વોટર એર કૂલર XK-60C

    XK-60C વિન્ડો દિવાલ માઉન્ટ થયેલ વોટર એર કૂલર ખૂબ જ લોકપ્રિય પાણીની બાષ્પીભવન કરનાર ઠંડક ચાહક છે, તે પાણીના બાષ્પીભવન દ્વારા તાપમાનમાં ઘટાડો થાય છે. તેમાં હવા પાઇપ અને હવા વિસારક હોય છે, ઘરની અંદર તાજી અને ઠંડી હવા લાવવા માટે બહારની દિવાલ પર સ્થાપિત કરી શકાય છે. સારું દેખાવ ન્યુ પીપી મટિરીયલ પ્લાસ્ટિક બોડી, કીડી ...
  • Window desert evaporative air cooler fan XK-75C

    વિંડો રણ બાષ્પીભવન કરનાર એર કૂલર ચાહક XK-75C

    એક્સકે-75C સી વિંડો રણમાં બાષ્પીભવન કરનાર એર કુલર પંખો ખૂબ જ લોકપ્રિય પાણીની બાષ્પીભવન કરનાર ઠંડક ચાહક છે, તે પાણીના બાષ્પીભવન દ્વારા તાપમાનમાં ઘટાડો કરે છે. તેમાં હવા પાઇપ અને હવા વિસારક હોય છે, ઘરની અંદર તાજી અને ઠંડી હવા લાવવા માટે બહારની દિવાલ પર સ્થાપિત કરી શકાય છે. સારું દેખાવ ન્યુ પીપી મટિરીયલ બ Goodડી ...