අපව අමතන්න

ගුවැන්ෂු ෂිකෝ ඉන්ඩස්ට්‍රි කෝ. , ලිමිටඩ්

ලිපිනය

101, නැත. 3, කැන්ගල් එර්ජි, ෂියැන්චොං, ක්වානාන් වීදිය, පන්යූ දිස්ත්‍රික්කය, ගුවැන්ෂු සිටි, චීනය.

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

Whatsapp

පැරිසා +86 15814836372

කකා +86 15915891751

ක්‍රිස්ටිනා +86 15915858479

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න